Veelgestelde vragen

Wij geloven dat als je mensen en generaties verbindt, oprecht naar elkaar luistert en wat terug doet voor de wereld, werken en welzijn hand in hand gaan. Dit leidt tot tevreden mensen en een voldaan gevoel, zowel bij klanten als professionals.

Tevens geloven wij dat als je mensen bepaalde bewegingsvrijheid geeft en waardering uit, je creativiteit stimuleert en het beste in hen naar boven haalt. Hierdoor leveren zij betere resultaten waar ze ook nog eens een goed gevoel aan overhouden.

Wij staan voor:

 • Kwaliteit. Wij leveren alleen de beste IT-professionals o.b.v. inhoud, ervaring, karakter en marktkennis. 
 • Aandacht. Oprecht luisteren naar de behoeften van zowel klant als IT-professional. 
 • Transparantie naar klant en IT-professional. 
 • Verbinden van mensen en generaties. 
 • Teruggeven aan de wereld in de vorm van zingeving.

Ons gedachtegoed met betrekking tot teruggeven willen wij direct en indirect overbrengen aan onze werk-, opdrachtnemers, partners en klanten. Onze mensen zijn daarin onze ambassadeurs:

 • wij bieden al onze mensen de ruimte om zichzelf zakelijk, persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen. Zingeving ervaren in werk en maatschappelijke betrokkenheid zit in ons bedrijfs-DNA en dus ook in het DNA van onze mensen;
 • ook wordt hierbij aan al onze mensen ruimte geboden om als vrijwilliger in de rol van mentor kinderen te begeleiden en bij te dragen aan natuurbehoud;
 • daarnaast willen wij vijftig plussers zich weer gewaardeerd laten voelen. Wij willen hen een plek geven en waardering tonen voor hun harde werk en expertise. Daarbij willen wij financieel bijdragen aan het opbouwen van hun pensioen. Ook krijgen zij expliciet een stem om andere bedrijven te motiveren, vanuit menselijk oogpunt, ook vijftig plussers meer te leren waarderen;
 • tenslotte willen wij graag gepensioneerden, die nog willen werken, een uitdaging bieden om nog iets te betekenen voor de maatschappij.

Hiermee slaan wij de brug tussen alle generaties van kinderen tot gepensioneerden en fungeren als één hecht en verbonden team die van elkaar mag leren en kwetsbaar mag zijn.

Wij leveren de beste kandidaten in de rol van verbindende regelaars en (lead) IT-specialisten aan bedrijven voor IT-vraagstukken en projecten. Dit doen wij op het gebied van softwareontwikkeling, testing, implementaties, beveiliging en verbetering van IT-(bedrijfs)processen. 

 • Wij bemiddelen freelance IT-professionals voor IT-vraagstukken en projecten bij onze opdrachtgevers.
 • Via werving & selectie leveren wij mensen voor een vaste aanstelling bij de eindklant. 
 • Wij richten ons op detachering van onze mensen in loondienst op projectbasis bij onze opdrachtgevers.

Potentiële ondernemers bij ons in loondienst krijgen een springplank om zelf te gaan ondernemen. Hierin begeleiden wij hen en wij zorgen tevens voor een transitie naar het ondernemerschap, waarin zij de mogelijkheid krijgen direct partner van ons te worden.

Onze vijftig plussers en gepensioneerden hebben een verbindende, coachende rol binnen onze organisatie. Daarmee zetten wij hun kennis en ervaring in en geven wij hun een stukje extra waardering voor hun harde werken. Deze helden krijgen van ons een aanvulling op hun pensioen. 

Het rekruteren van onze mensen gebeurt op basis van inhoud en ervaring, karakter en marktkennis, maar vooral op basis van mens tot mens relatie, waarin oprechte aandacht en verbinden centraal staan. 

Wij brengen transparantie binnen de IT-flexmarkt. Wij zijn transparant over hoeveel marge wij vragen aan de freelance IT-professionals die wij bemiddelen. Wij bieden hun vrijblijvend coaching aan. Daarnaast maken zij deel uit van ons netwerk en krijgen óók zij de ruimte om invulling te geven aan een stukje zingeving.

Onze droom is om met wereldwijde impact de mens weer terug met elkaar in verbinding te brengen. Een wereldwijde succesvolle beweging te vestigen waarmee wij bijdragen aan de bewustwording en groei van onvoorwaardelijke liefde in de wereld.

Door mensen de ruimte te bieden tot brede zelfontwikkeling, groeit hun zelfkennis, rust en wijsheid, die zij in hun eigen voordeel in hun leven kunnen toepassen en weer door kunnen geven aan de volgende generatie.

Met Berkhof Futures willen wij wereldwijd kinderen begeleiden om bij hun primaire gevoel te blijven en te leren blijven vertrouwen op hun innerlijke kracht en intuïtie. Tevens gaan wij de brug bouwen tussen kind en natuur door kinderen weer te laten (her)verbinden met de natuur.

De wereld zal hierdoor op de lange termijn een stukje mooier worden, omdat deze toekomstige volwassenen al vroeg begeleid worden naar meer mentale en spirituele vrijheid. 

Ook geven wij onze vijftigplussers de ruimte om een geluid te laten horen tegen uitbuiting van mensen in deze leeftijdscategorie, middels een beweging die wordt gefinancierd vanuit het bedrijf.

Wij willen de verdeling die sterk plaatsvindt binnen onze samenleving en de wereld, doorbreken en mensen weer meer met elkaar in verbinding brengen.

“Maak de mens weer mens en verbindt voor een bewustere wereld.”

Oorsprong naam Berkhof Enterprises

Berkhof: Achternaam van de eigenaar Rocky Berkhof. Vanuit deze persoonlijke naam gaan wij een legacy opbouwen gebaseerd op aandacht en verbinding. Rocky’s ouders en grootouders werkten excessief hard, hadden weinig en kenden weinig tot geen waardering. Tot op de dag van vandaag. Hij is een product van deze voorgaande generaties. Hij wil met een gevoel van dankbaarheid vanuit die lijn een imperium opbouwen en een nieuwe generatie (bege)leiden met een frisse en bevrijdende visie gericht op een nieuwe toekomst van zowel zakelijke IT-dienstverlening als het leveren van een hands-on bijdrage aan een bewustere wereld. Tenslotte past het verzinnen van een naam gebaseerd op een woordgrapje niet bij hem en zijn visie op de wereld. 

Enterprise: A project undertaken or to be undertaken, especially one that is important or difficult or that requires boldness or energy.”

Enterprises betekent voor ons een ondernemingsgeest, een avontuur! Een zakelijk en menselijk avontuur aangaan en in de toekomst op meerdere vlakken ondernemen.

Het woord Enterprises wordt veelal gebruikt door enorm grote bedrijven, die enkel nog gericht zijn op financiële groei en daarmee bewust en/of onbewust de aarde en de mens uitputten. Daarmee is van het woord Enterprises een monster gemaakt, terwijl het van origine juist zo’n krachtige betekenis heeft. Wij gaan het woord zijn ware gezicht en waarde weer teruggeven.

Berkhof Enterprises: Het is tijd voor een nieuwe wereld. Risico’s nemen, een groot avontuur aangaan, het volledig anders doen dan ooit gedaan is. Verbinden en iets terug doen voor de mens en de wereld. Ik visualiseer mijzelf een enorm internationaal bedrijf met aangesloten liefdadigheidsstichting/beweging. Wij zijn een initiatief van verandering. De droom is dat de naam een status krijgt van menselijkheid, verbinden, liefde, delen en dankbaarheid!

 • Bij hoogconjunctuur andere expertise wegzetten, die niet bij de bedrijfsvisie past.
 • Ons committeren aan één methodiek. Agile/Scrum is niet dé methode. Over 10 jaar is er weer een andere hype waar alle organisaties op over gaan. De visie is: het gaat om de juiste mensen op de juiste plek: staar je niet blind op de methode, maar kijk naar de mensen met hun expertise en soft skills. Het zit hem in mindset en menselijkheid, vandaar dat wij inzetten op zakelijk, maar ook persoonlijke en spirituele groei, ontwikkeling en verbinden.

Verbindende regelaar
Onze verbindende regelaars blinken uit op het gebied van:

 • verbinden van mensen en draagvlak creëren;
 • op efficiënte & effectieve wijze IT-vraagstukken oplossen, coördineren of projecten/programma’s leiden;

Zij zijn de nieuwe (potentiële) leiders, de dienend leiders van deze nieuwe dag.

(Lead) IT-specialist
Onze (lead) IT-specialisten blinken uit op het gebied van:

 • technische en specialistische kennis;
 • verbinden van mensen en het voortouw nemen.

Zij hebben minimaal 5 jaar ervaring binnen het specifieke vakgebied en beschikken zowel over een helicopter-view als gevoel voor details.

De kernwaarden van Berkhof Enterprises: 

 • Aandacht; oprecht luisteren met geduld & compassie.
 • Verbinden; werkende mens mag zich weer mens voelen en kwetsbaar zijn.
 • Teruggeven; zorgen voor elkaar en de aarde, begeleiden van kinderen en natuurbehoud in de vorm van zingeving.
 • Efficiëntie & effectiviteit
 • Vrijheid & vertrouwen

Wij bieden al onze mensen de ruimte om zichzelf zakelijk, persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen:

 • Zakelijk: vakinhoudelijke cursussen en certificering
 • Persoonlijk: intellectuele verrijking, behoefte aan balans, ruimte voor ontspanning, ruimte voor dialoog.
 • Spiritueel: spirituele trainingen, jezelf mogen zijn, durven voelen, kwetsbaar durven zijn, meditatie, transcendentie (uitstijgen boven denken en het fysieke om tot meer zelfkennis te komen en een meer uitgebalanceerd leven te leiden.)
 • Werving & selectie van kandidaten voor in vast dienst verband met oprecht(e) aandacht voor de mens achter de IT-professional en klant. Oprecht luisteren en een echte mens tot mens verbinding maken.
 • Vakinhoudelijke recruitment, de eigenaar heeft zelf het werk uitgevoerd en ontwikkel- en test teams aangestuurd, gecoördineerd en projecten geleid. Sturing, bedrijfsvoering gestoeld op inhoud en ervaring. En ook de selectie van kandidaten inhoud en ervaring gedreven. Door deze jarenlange vakinhoudelijke kennis en ervaring van/binnen de IT-markt zijn wij in staat om altijd de beste kandidaten te plaatsen.
 • Integriteit. Eerlijk en oprecht. Wij zeggen wat wij doen, en doen wat wij zeggen, hebben geen verborgen agenda en zijn openhartig en eerlijk.
 • Commitment en loyaliteit. Afspraken met opdracht- en werknemers, kandidaten en klanten altijd nakomen.
 • Transparantie naar werk- en opdrachtnemers en klanten over tarieven, prijzen, relatiebeding etc. en wat daar tegenover staat.
 • Meer de focus op groei, welzijn van de mens en zingeving dan op geld verdienen. Wij bieden onze mensen ook de ruimte voor persoonlijke en spirituele groei.
 • Springplank voor ondernemerschap, vrijlaten van medewerkers.
 • Interne en externe coaching, begeleiding door fieldmanagers van vijftig plus en gepensioneerden plus beide leeftijdsgroepen een aanvulling op hun pensioen bieden.
 • Oude, starre patronen, hiërarchisch/autoritair leiderschap doorbreken en vervangen door dienend leiderschap, waar vertrouwen & vrijheid centraal staan.

Een dienend leider wil de belangen van organisatie, maatschappij en medewerkers in evenwicht brengen. Hij of zij is ervan overtuigd dat je ervaren kenniswerkers het beste ondersteunt door hen veel autonomie te gunnen en resultaatgericht leiding te geven. Dit is een heel andere opvatting dan die van een traditionele leider, die vooral bezig is met het verwerven en uitoefenen van macht en zeggenschap. Een dienend leider deelt juist zijn of haar macht.

Continuous Integration (CI) zorgt ervoor dat het ontwikkelen naadloos aan sluit op testen, Continuous Delivery (CD) zorgt voor het kort cyclisch en geautomatiseerd overzetten van software naar de verschillende omgevingen.

DevOps zorgt kort gezegd voor een betere en nauwere samenwerking tussen ontwikkeling en beheer.

Software testing speelt een belangrijke rol in de softwareontwikkeling en de uiteindelijke kwaliteit van de releases. Door middel van een gestructureerde (en deels geautomatiseerde) testaanpak worden de risico’s inzichtelijk gemaakt en verkleind. Goed geteste software minimaliseert additionele kosten en verstoringen op de productieomgeving.